Forbes
Wyzwania Firm

Project Details

Client name: Forbes
Skills: Opracowanie redakcyjne, opracowanie graficzne, druk
Filed in:

Project Description

Wydanie magazynu Wyzwania Firm (Forbes)

Nakład: 86 000 egzemplarzy