HP Zakłady Azotowe

Project Details

Client name: HP
Skills: PR podpisania kontraktu outsourcongowego pomiedzy Hewlett Packard a Zakladami Azotowymi SA w Mościcach.
Filed in:

Project Description

Obsługa public relations podpisania umowy outsourcingowej pomiędzy HP i Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach. Obsługa dziennikarska wydarzenia, komunikacja z mediami w zakresie informacji n.t umowy, wygenerowanie około 60 artykułów w mediach ogólnopolskich i branżowych oraz relacji radiowych.